CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Công tác dân chủ, pháp luật
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA LỰA CHỌN, LẬP DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày cập nhật: 18/04/2021

    Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT, ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều ngày 17/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình đã tổ chức các hội nghị: hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

Tại các hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo danh sách những người ứng cử có đơn xin rút không tham gia ứng cử, danh sách những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

(Đ/c Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều hành hội nghị)

 

 Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về nhân sự; biểu quyết nhất trí cho rút 1 người không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 16 người không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời thống nhất biểu quyết lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.


 

(Đ/c Phan Văn Thưởng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội)

Kết quả, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã biểu quyết chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 11 người, trong đó cơ cầu kết hợp: nữ 7 người (63,6%), tuổi trẻ 4 người (36,3%), người ngoài Đảng 02 người (18,1%).