CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Công tác dân chủ, pháp luật
Hội nghị triển khai Kế hoạch Giám sát chuyên đề năm 2021

Ngày cập nhật: 29/07/2021

    Ngày 28/7, Thực hiện Chương trình công tác Mặt trận năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Giám sát chuyên đề năm 2021.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia, Thanh tra tỉnh; Ban Tiếp công dân UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí đại diện cho Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


(Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì và khai mạc hội nghị)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “02 chuyên đề giám sát lần này được triển khai trên phạm vi rộng, thống nhất trong cả nước nói chung và toàn tỉnh nói riêng, đối tượng giám sát liên quan trực tiếp đến cấp ủy, chính quyền các cấp vì vậy đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ, chuẩn bị chu đáo để việc thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả, dân chủ, khách quan, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ theo các định của pháp luật. Thông qua đó thể hiện rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thực hiện chức năng giám sát, bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền".


(Đồng chí Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày 02 chuyên đề tại hội nghị)

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-MTTW-BTT ngày 12/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021; Kế hoạch số 247/KH-MTTW-BTT ngày 15/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn triển khai giám sát các chuyên đề, đồng thời tham mưu, báo cáo xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 12/7/2021, Thường trực Tinh ủy đã có Thông báo kết luận số 198-TB/TU thống nhất chủ để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện Kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ và Kế hoạch giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp năm 2021. Đây là 02 chuyên đề giám sát hết sức quan trọng, đã và đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm, trong đó vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc với những nội dung này đã được thể chế bằng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đối với chuyên đề "Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ" nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vào việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ; giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; giám sát cán bộ, đàng viên ở nơi cư trú; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng. Đối với chuyên đề giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tập trung vào giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉnh quyền về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo; việc thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong thực thi các quy định pháp luật về tổ chức tiếp công dân, thực hiện xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nêu rõ: sau hội nghị triển khai, đề nghị các đồng chí trong hội nghị phát huy tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu, đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực đẩy mạnh thực hiện để việc triển khai công tác giám sát theo 02 chuyên đề trên đạt kết quả cao./.MTTQ tỉnh
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản Quyền trang thông tin Thuộc về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện Thoại:(0227).3831680 - (0360).831660 Fax:(0227).3645264 - Email: banbientap.mttqtb@gmail.com
Giấy phép hoạt động số: 75/GP-TTĐT, ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình