CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Công tác dân chủ, pháp luật
Tập trung triển khai “Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19" ngay từ việc lập danh sách, niêm yết công khai danh sách và chi trả đúng đối tượng.

Ngày cập nhật: 15/05/2020

    Đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại hội nghị giao ban công tác 5 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian con lại năm 2020 diễn ra chiều ngày 15/5; dự hội nghị có các đồng chí Phan Văn Thưởng, Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực, cán bộ chuyên viên cơ quan MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

        

           5 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai các nội dung công tác theo định hướng của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh, trong đó tập trung triển khai công tác phục vụ Tết nguyên đán, chăm lo Tết cho đồng bào nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thamg ia tổ chức Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh đó đã tập trung cao cho cao độ cho công tác phòng chống dịch, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch Covid-19; với tinh thần khẩn trương, chủ động và chặt chẽ, trong thời gian chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp ủy, Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tập trung vào các nội dung: phối hợp tuyên truyền vận động, giám sát triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; về các hình thức cách ly y tế, đối tượng cách ly, địa điểm cách ly đối với trường hợp về từ vùng dịch; tuyên truyền, vận động nhân dân luôn giữ tâm lý bình tĩnh, ứng phó với mọi tình huống, không hoang mang, lo sợ khi các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch;… Đặc biệt, tuyên truyền người dân không nên mua hàng hóa, tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm; vận động các chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo dừng hoặc lùi thời gian tổ chức các sự kiện, nghi lễ, hoạt động tôn giáo; về hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Ngay từ những ngày đầu, Mặt trận các cấp đã tích cực, chủ động tham gia công tác tuyên truyền đến nhân dân chung tay tham gia phòng, chống dịch bằng những hành động thiết thực, đặc biệt là phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận cơ sở, của Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư. Qua đó, nâng cao tính tự giác, hành động tích cực, ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, kiềm chế hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tình hình nhân dân để có báo cáo, đề xuất với các cấp các ngành tháo gỡ khó khăn …

          Tại Hội nghị giao ban, đồng chí Phó Chủ tịch Phan Văn Thưởng đã triển khai Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT ngày 12/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.

Theo Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

1. Ủy ban MTTQ cấp xã sẽ chủ trì triển khai giám sát 04 nội dung gồm:

- Giám sát việc hỗ trợ hộ kính doanh và doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm (được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020) tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020;

- Giám sát việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp động làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Giám sát việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm;

- Giám sát đói với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

          2. Ủy ban MTTQ cấp huyện sẽ chủ trì giám sát 03 nội dung gồm:

- Giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Giám sát việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 (gọi tắt là người có công và gia đình chính sách);

-  Giám sát việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020;

3. Ủy ban MTTQ tỉnh ngoài triển khai hướng dẫn trong toàn tỉnh, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện hướng dẫn thì sẽ chủ trì giám sát 01 nội dung:

Giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

 Cũng theo Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quy định rõ về thời điểm và thời gian giám sát:

Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát tại thời điểm lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách, thời điểm các cơ quan liên quan tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ và giám sát sau khi hoàn tất việc chi trả kinh phí để nắm bắt tâm tư, dư luận của nhân dân về chính sách hỗ trợ.

Việc giám sát các nội dung (việc lập danh sách, niêm yết danh sách, chi trả hỗ trợ) trong suốt thời gian theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra của Mặt trận cấp trên đối với công tác giám sát Mặt trận cấp dưới không quá 2 ngày, không làm ảnh hưởng đến thời gian phê duyệt theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng nêu rõ việc giám sát của người dân ở khu dân cư trong việc rà soát, lập danh sách và niêm yết danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42- NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ tại Nhà văn hóa/nhà sinh hoạt thôn, khu phố, trụ sở UBND cấp xã theo quy định. Trưởng ban công tác Mặt trận phản ánh ngay những vướng mắc, bất cập (nếu có) với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chọn các nội dung và quyết định thành lập đoàn giám sát theo các nhóm đối tượng được hỗ trợ; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát cấp huyện, cấp xã;

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Giang yêu cầu: MTTQ các cấp cần báo cáo ngay với cấp ủy cùng cấp, phối hợp chặt ché với chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, ngành LĐTBXH, Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, Công an, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư… để chủ động trong công tác triển khai theo nội dung giám sát ở mỗi cấp. “Không để xảy ra tình trạng trùng lắp, thiếu sót hay sai sót trong lập danh sách, ngoài niêm yết công khai theo quy định còn phải phối hợp hệ thống truyền thanb cơ sở đọc liên tục danh sách nhiều lần để người dân biết, tham gia phát hiện sai sót và phán ảnh kịp thời sai sót đó về Ủy ban MTTQ cấp xã … “ – Chủ tịch Nguyễn Văn Giang nhấn mạnh tại hội nghị.


Cùng tại hội nghị giao ban, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

MTTQ tỉnh