CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Công tác Phong trào, các cuộc vận động
Tuyên dương 28 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

Ngày cập nhật: 01/07/2020

    Sáng ngày 24/6. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 do Ban chỉ đạo Phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, có nhiều chuyển biến tích cực.


(Nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương)

Phong trào, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” hàng năm của tỉnh Thái Bình đều đạt trên 90%.  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh triển khai hơn 60 mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời thiết lập số điện thoại đường dây nóng về bạo lực gia đình đã được thực hiện tại 100% số xã, phường, và xây dựng được 851 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, gần 850 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, hơn 2000 tổ hòa giải … Nhiều gia đình đã tích cực tham gia các hoạt động tự quản trong cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động như: phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, khuyến học khuyến tài, bảo vệ môi trường, giữ gìn an toàn giao thông... đã giữ gìn bình yên từ mỗi gia đình và khu dân cư.