CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Công tác Văn phòng, Tuyên giáo, TC, TĐKT
Hội nghị lần thứ Ba Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kì 2019-2024

Ngày cập nhật: 24/06/2020

    Chiều 25/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị lần thứ ba sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII, nhiệm kì 2019-2024. Dự hội nghị có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Sở, Ban, Ngành và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII.

(Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy các đại biểu dự Hội nghị)

6 tháng năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động đoàn kết dân tộc triển khai có hiệu quả các chương trình công tác. Tích cực vận động và tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền trên 14,4 tỉ đồng cùng nhiều hiện vật với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 24 Nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 800 triệu đồng cho các hộ nghèo. Phối hợp tổ chức 19 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI. Tiếp gần 1200 lượt công dân, thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, xử lí và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết đúng quy định, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở...