TIN MỚI:
Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý III năm 2022
Ngày: 22/09/2022
Sáng ngày 22/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022. Tham dự hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, cán bộ các ban chuyên môn, Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Quý III năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện đã bám sát chương trình công tác năm và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, triển khai công tác Mặt trận tương đối toàn diện, có nhiều điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chủ trương, cơ chế chính sách, quy định của tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tích cực tiêm mũi 3, mũi 4 phòng dịch Covid-19. Tham gia hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình tự quản tại cơ sở; tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Đẩy mạnh vận động ủng hộ, tiến hành kiểm tra, sơ kết công tác quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng mới 48 Nhà đại đoàn kết, sửa chữa 3 nhà, trao tặng hành trăm suất quà cho học sinh nghèo dịp khai giảng năm học mới, Tết Trung thu và các hoạt động thiết thực hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo như trao bê giống, lợn nái sinh sản... Phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ ba; tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu huyện sau kỳ họp thứ tư. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và  Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “Đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch đã đăng ký với cấp ủy và phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Công tác vận động chức sắc, đồng bào tôn giáo được đẩy mạnh. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận cơ sở, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư được tăng cường...  

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị và triển khai các nhiệm vụ trong tâm trong quý IV năm 2022, đồng chí Nguyễn Thế Hiệp - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố tập trung rà soát lại toàn bộ chương trình công tác để triển khai các hoạt động đảm bảo hoàn thành chương trình công tác năm đã đề ra, thể hiện rõ nét vai trò của Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng các mô hình ở cơ sở, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tuyên truyền giải phóng mặt bằng. Tập trung triển khai, phát động hiệu quả Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tăng cường triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch. Phối hợp vận động và giúp đỡ các tô giáo hoạt động. Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công tác thi đua khen thưởng...  

Văn phòng MTTQ tỉnh