TIN MỚI:
55/HD-MTTQ-BTT
Ngày: 14/07/2022
Số ký hiệu: 55/HD-MTTQ-BTT
Ngày có hiệu lực: 14/07/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Người ký: Vũ Thanh Vân
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025
Đính kèm: HD 55 thực hiện cvđ Toàn dân đk xd NTM, ĐTVM.pdf
Nội dung văn bản: