TIN MỚI:
929/MTTQ-BTT
Ngày: 13/07/2022
Số ký hiệu: 929/MTTQ-BTT
Ngày có hiệu lực: 13/07/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Người ký:
Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
Đính kèm: CV 929 vv tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.pdf
Nội dung văn bản: