TIN MỚI:
Hội nghị thống nhất kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày: 16/08/2022
Chiều ngày 15/8, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thanh Vân - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Thông báo kết luận số 352-TB/TU, ngày 24/02/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung, chương trình giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022, trong tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật (Sở Tài nguyên và Môi trường), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp). Qua giám sát cho thấy, những năm qua hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất được các đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị có liên quan đến hoạt động đấu giá luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người mua được tài sản. Tổng số lô đất toàn tỉnh đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian từ tháng 7/2019 đến 31/12/2021 là hơn 5.400 lô; đấu giá thành công hơn 5.200 lô; số tiền thu ngân sách các cấp từ việc đấu giá quyền sử dụng đất đạt hơn 5.600 tỷ đồng. Thông qua hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất giúp tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra các khu dân cư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân, phù hợp với quy hoạch và tạo mỹ quan cho các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Thưởng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật; đồng thời cơ bản thống nhất với nội dung kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng MTTQ tỉnh