TIN MỚI:
Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức Hội nghị phản biện xã hội các dự thảo đồ án phát triển đô thị Thành phố Thái Bình
Ngày: 26/08/2022
Sáng ngày 24/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng đường Hai Bà Trưng và xây dựng, chỉnh trang đô thị khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng; điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nút giao thông Phúc Khánh, thành phố Thái Bình.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quy hoạch mở rộng đường Hai Bà Trưng và xây dựng, chỉnh trang đô thị khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng; quy hoạch nút giao thông Phúc Khánh là những chủ trương lớn, giải pháp tích cực để chỉnh trang, phát triển đô thị, giao thông, tạo điểm nhấn cho thành phố và góp phần xây dựng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Ủy ban MTTQ Thành phố các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tham gia ý kiến phản biện đối với các dự thảo đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trần Trọng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố phát biểu tiếp thu các ý kiến phản biện của đại biểu.

Đa số các ý kiến tham gia phản biện đều thống nhất với việc triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, mong muốn đơn vị chủ trì soạn thảo sớm hoàn thiện đồ án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo kế hoạch. Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến phản biện về chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời và phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch, nhất là đối với các hộ dân đang sản xuất kinh doanh ở mặt đường, các hộ dân muốn tái định cư tại chỗ, hộ gia đình người có công, người cô đơn không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo… Ủy ban MTTQ Thành phố sẽ tổng hợp ý kiến chuyển đến UBND Thành phố nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả khi triển khai.

(Nguồn: Báo Thái Bình)