TIN MỚI:
Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức khảo sát kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu"
Ngày: 12/08/2022
Thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu, từ ngày 01/8 đến ngày 10/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khảo sát kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn mỗi huyện, thành phố từ 01 đến 03 giáo xứ, giáo họ điển hình trong thực hiện 4 nội dung của phong trào, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào. Theo kế hoạch, sau đợt khảo sát và trên cơ sở báo cáo sơ kết, tổng kết của cấp huyện, cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo và kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua thi đua yêu nước “Xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu” cấp tỉnh vào tháng 11 năm 2022.

Một số hình ảnh khảo sát tại cơ sở:

Đoàn khảo sát tại huyện Quỳnh Phụ 

Thăm mô hình kinh tế của giáo dân tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ  

Đoàn Khảo sát tại huyện Đông Hưng

Đoàn khảo sát tại huyện Vũ Thư

Đoàn Khảo sát tại huyện Hưng Hà

 

Văn phòng MTTQ tỉnh