TIN MỚI:
Tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn hoạt động ban thanh tra nhân dân ở cơ sở
Ngày: 10/05/2023
Ngày 10/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn hoạt động ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn năm 2023. Tham dự tập huấn có trên 300 đại biểu là trưởng ban thanh tra nhân dân, thành viên câu lạc bộ, nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở thôn, tổ dân phố trong tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được các báo cáo viên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh truyền đạt chuyên đề về tổ chức và hoạt động của ban thanh nhân dân ở cơ sở. Hội nghị tập huấn đã trang bị và nâng cao kỹ năng giám sát, phổ biến pháp luật,  nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức về khiếu nại, tố cáo và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời giúp các đại biểu nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác mặt trận và kỹ năng nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, phối hợp giải quyết những vướng mắc có liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao nhận thức và ý thức về khiếu nại, tố cáo một cách tự giác của mỗi người dân.

Văn phòng MTTQ tỉnh