TIN MỚI:
Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày: 12/07/2022
Chiều ngày 11/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Đinh Bá Khải – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo Hội cựu giáo chức, hội khuyến học huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã – thị trấn….

 

 Các đại biểu dự hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện điều hành hội nghị phản biện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung Nghị quyết và dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.  Đồng thời phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết. Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo và việc ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình hành động là cần thiết, việc xây dựng đảm bảo tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã khái quát thực trạng ngành giáo dục của huyện trong những năm gần đây và khẳng định việc ban hành Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 là rất cần thiết, phù hợp với đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, phát biểu những ý kiến tâm huyết, chất lượng mang tính phản biện làm rõ các nội dung để hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện, để Nghi quyết sớm được triển khai đi vào cuộc sống, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị gửi đến cơ quan soạn thảo để bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện./.

(Nguồn: Đài TT - TH Hưng Hà)