TIN MỚI:
Triển khai Kế hoạch phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022
Ngày: 04/10/2022
Ngày 3/10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch số 124/KH-MTTQ-BVĐ về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm vận động các nguồn lực ủng hộ cùng với ngân sách nhà nước chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác An sinh xã hội và chương trình Giảm nghèo bền vững của tỉnh.

(Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Phân Ban Ni giới tỉnh tổ chức trao Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng)

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh luôn được sự quan tâm của chính quyền, sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị; sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm. Từ nguồn Quỹ vận động, Mặt trận các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ người bị bệnh hiểm nghèo và chăm lo Tết cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh còn cao (hộ nghèo 2,4%, hộ cận nghèo 2,41%), có gần 1.600 hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, trên cơ sở Thông báo Kết luận số 479-TB/TU, ngày 28-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022 để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết "Tương thân, tương ái - San sẻ yêu thương" của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo... tích cực tham gia Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022.

Cụ thể, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Đảng, chính quyền, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội từ cấp xã đến cấp tỉnh; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương hoặc ngày thu nhập. Doanh nhân, cán bộ quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tự nguyện ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương (hoặc 01 ngày thu nhập). Mỗi hộ gia đình ở khu dân cư, nhà hảo tâm, con em người Thái Bình trong và ngoài tỉnh tự nguyện ủng hộ với khả năng cao nhất. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, ngoài sự đóng góp ủng hộ của cá nhân, tuỳ theo khả năng, điều kiện thực tế trích một phần kinh phí tiết kiệm của đơn vị để ủng hộ hoặc trực tiếp hỗ trợ bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ cấp tỉnh đề nghị chuyển về tài khoản Ủy ban MTTQ tỉnh (Số tài khoản: 3761.0.1014748.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh). Hoặc trực tiếp ủng hộ tại cơ quan MTTQ tỉnh (Số 08, Phố Quang Trung, TP Thái Bình, SĐT: 3831.680).

Văn phòng MTTQ tỉnh