TIN MỚI:
90 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh được kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế
Ngày: 21/09/2022
Sáng ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Sau khi dự tổng duyệt chương trình hội nghị và kiểm tra khu vực trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị của Sở Công Thương (đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện) và các sở, ngành, địa phương liên quan đã bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề của tỉnh. 

Với ý nghĩa quan trọng của hội nghị, để tránh xảy ra những sơ xuất ảnh hưởng tới hình ảnh của tỉnh, mục đích của hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cần rà soát lại các nhiệm vụ, phần việc được giao, chủ động hoàn thiện tốt khâu chuẩn bị, có những phương án xử lý tình huống để chương trình diễn ra an toàn, thông suốt, đúng nội dung, lan tỏa ý nghĩa và đạt được mục tiêu kết nối hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là những sản phẩm chủ lực, thế mạnh, tiêu biểu của tỉnh ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu ra thế giới.

Sản phẩm tiêu biểu của tỉnh trưng bày, giới thiệu tại hội nghị kết nối cung cầu. 

Tại hội nghị kết nối cung cầu, có 90 sản phẩm tiêu biểu của 52 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất trong tỉnh được Ban Tổ chức hội nghị lựa chọn trưng bày, giới thiệu tới khoảng 600 đại biểu quốc tế, trung ương, các tỉnh phía Bắc trực tiếp dự hội nghị và 18 điểm cầu trực tuyến trong nước, 4 điểm cầu tại nước ngoài. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị công tác trưng bày, giới thiệu, quảng bá những sản phẩm tiêu biểu, chủ lực của tỉnh phải được bố trí khoa học, có thẩm mỹ, tạo sự thu hút đối với đại biểu; tôn vinh sản phẩm, thương hiệu hàng hóa và doanh nghiệp.

Theo Báo Thái Bình