TIN MỚI:
Bồi dưỡng lý luận, tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022
Ngày: 16/09/2022
Ngày 12/9, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận, tập huấn diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Tới dự, đại biểu Quân khu 3 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng ban Tổ chức diễn tập Quân khu. 

Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Tiền Hải và huyện Vũ Thư.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc là chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, là sự phát triển cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân, trong đó diễn tập KVPT là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT. Cuộc diễn tập lần này thực hiện nhiều nội dung, trong đó có một số nội dung mới, đòi hỏi các cấp, các ngành phải vận dụng sáng tạo lý luận trong quá trình chuẩn bị diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong các trạng thái quốc phòng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự hội nghị quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ diễn tập và bồi dưỡng lý luận, tập huấn diễn tập, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm thành phần, thời gian, quân số. Tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung lý luận để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập; gắn các nội dung diễn tập với hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, bảo đảm cuộc diễn tập sát với điều kiện thực tế và tình hình địa phương. Các đồng chí đảm nhiệm giới thiệu, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng lý luận, tập huấn diễn tập quan tâm trao đổi những kinh nghiệm trong diễn tập KVPT để các cơ quan, đơn vị của tỉnh vận dụng vào công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số nội dung về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phổ biến ý định diễn tập; tổ chức, phương pháp diễn tập; những nội dung cơ bản về bảo đảm y tế trong tác chiến phòng thủ...

Đại biểu dự hội nghị.  

(Nguồn: Báo Thái Bình)