TIN MỚI:
Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ
Ngày: 29/03/2023
Sáng ngày 29/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023 về giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị; dự và trjwc tiếp truyền đạt các nội dung tập huấn có đồng chí Ngô Sách Thực, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí Phan Văn Thẳng, Nguyễn Thế Hiệp, Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực, cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố, lãnh đạo 260 MTTQ xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

(Đ/c Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị tập huấn cán bộ)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát quyền lực nhà nước theo đúng chủ trương của Đảng. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước trong sạch vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Mỗi đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần tự giác, tập trung trí tuệ, dân chủ để lĩnh hội kiến thức, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

(Toàn cảnh Hội nghị tập huấn)

Hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt MTTQ các cấp trong tỉnh được truyền đạt nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, một số văn bản về công tác MTTQ. Qua đó, xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 18.

(Đại biểu MTTQ xã tham gia phát biểu tại Hội nghị)

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ làm công tác mặt trận nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, hướng mạnh về cơ sở, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện.

(Các địa biểu tham gia hội nghị)

Văn phòng MTTQ tỉnh