TIN MỚI:
Quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân
Ngày: 29/09/2022
Chiều ngày 28/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 12 và gắn với tình hình thực tế của tỉnh Thái Bình. Đây là nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND. Nghị quyết gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội mới cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị nhấn mạnh bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND.

Đại biểu dự hội nghị. 

Các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận làm rõ tầm quan trọng và các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sự ổn định của tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp to lớn và phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an, các ngành trong khối Nội chính, các đơn vị, địa phương; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, củng cố và nhân lên lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp. 

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần của Nghị quyết để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ các nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện. Đảng ủy Công an tỉnh, từng cơ quan, đơn vị căn cứ và chức năng, nhiệm vụ chủ động hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng đề án thực hiện sát với thực tế nhằm xây dựng lực lượng CAND theo đúng tinh thần Nghị quyết. Sau khi quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết phải có sự chuyển biến về tình hình an ninh chính trị trên từng địa bàn, cơ quan, đơn vị, phấn đấu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(Nguồn: Báo Thái Bình)