TIN MỚI:
Tập huấn về công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày: 11/08/2023
Sáng 11/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 và quán triệt, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng lãng phí cho hơn 350 đại biểu là cán bộ chủ chốt MTTQ từ tỉnh tới cơ sở. Dự Hội nghị có các đôgf chí Nguyễn Thế Hiệp, Phan Văn Thưởng, Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tcihj UBMTTQ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ chuyên viên cơ quan MTTQ tỉnh,

(Dác Đại biểu tham dự Hội nghị)

Các đại biểu được truyền đạt các nội dung của Chỉ thị số 22, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Thông tri số 06, ngày 3/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hướng dẫn một số nội dung tổ chức đại hội đại biểu MTTQ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(Đ/c Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về thực hiện quy trình công tác nhân sự; tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp; quy trình tổ chức đại hội đại biểu; các vấn đề về thời gian tổ chức đại hội điểm.

Theo kế hoạch, thời gian tiến hành đại hội MTTQ cấp xã, phường, thị trấn sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2024; cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/6/2024; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/8/2024.

Văn phòng MTTQ tỉnh