TIN MỚI:
Tổng kết hoạt động cụm thi đua ủy ban MTTQ các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2023
Ngày: 07/12/2023
Sáng ngày 5/12, cụm thi đua ủy ban MTTQ các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua.

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

Năm 2023, Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác nắm bắt tình hình và tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân được quan tâm, thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hình thức hiệu quả. Ủy ban MTTQ các cấp trong cụm tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam được ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị; hoạt động đối ngoại nhân dân được duy trì triển khai thường xuyên.

(Lãnh đạo MTTQ Việt Nam ttăng hóa chúc mừng MTTQ tỉnh Thái Bình hoàn thãnh uất sắc nhiệm vụ cụm truỏng năm 2023, trao Cờ cụm trưởng cho MTTQ tỉnh Quảng Ninh năm 2024 là Cụm trưởng)

Năm 2023, ủy ban MTTQ các cấp trong cụm đã vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" được trên 181 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động, MTTQ các cấp đã triển khai xây mới, sửa chữa trên 2.980 căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên 168 tỷ đồng; hỗ trợ trên 10.000 lượt người nghèo khám chữa bệnh, phát triển sản xuất. Toàn cụm có 4/9 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” và các chương trình phối hợp được MTTQ các cấp trong cụm triển khai thực hiện có hiệu quả.

(Đ/c Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị)

Các đại biểu đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực; đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2024 để thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Văn phòng MTTQ tỉnh