TIN MỚI:
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày: 15/07/2022
Sáng ngày 13/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà tổ chức sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Đinh Bá Khải - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo 1 số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã - thị trấn dự hội nghị….

 Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

 Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch trong cộng đồng, tuyệt đối không chủ quan, kịp thời tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong phong trào " Cả nước chung tay Vù người nghèo", MTTQ đã phối hợp với các đoàn thể địa phương trao quà tết trị giá 2,7 tỷ đồng cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đã trích kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết. Phối hợp tổ chức thành công các cuộc tjeeps xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện trước và sau các kỳ họp đặc biệt là hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính với 360 đại biểu, cử tri tham dự kiến nghị 10 ý kiến. Cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện cũng phát huy dân chủ, làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát, phản biện, định hướng dư luận xã hội hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, MTTQ Việt Nam  từ huyện đến cơ sở tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát  kế hoạch đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBMTTQ tỉnh, huyện phát động. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam…Triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội...Phát huy vai trò của MTTQ các cấp đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn. Phối hợp rà soát và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm nắm tình hình đời sống nhân dân. Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện hướng dẫn quy trình lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp, kịp thời kiện toàn bộ máy khuyết thiếu, quan tâm công tác tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực, cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ Mặt trận ở cơ sở./.