TIN MỚI:
Sáng 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, đã được thông qua tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Sáng ngày 24/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thảo luận, quyết nghị một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.
Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta đã nghiên cứu và đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhờ vậy vai trò của Nhân dân, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được đề cao và Nhân dân được coi là trung tâm, là chủ thể của quyền lực nhà nước. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực sự đổi mới về tổ chức và hoạt động để phát huy vai trò nòng cốt và quyền làm chủ của Nhân dân.
Sáng ngày 11/8, tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sáng ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất thảo luận một số nội dung quan trọng.