TIN MỚI:
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Ngày: 10/08/2022
Sáng ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất thảo luận một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu mở đầu phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Ngày 22/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 505-QĐ/TU ngày 22/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã bắt tay ngay vào triển khai các công việc, xây dựng dự thảo các văn bản liên quan, nhất là dự thảo quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo và đã có báo cáo sơ bộ đánh giá tình hình.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo có ý nghĩa, vai trò quan trọng, ngoài tập trung đánh giá tình hình của tỉnh còn thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo và một số nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới: vì vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, trao đổi, bàn bạc dân chủ, trách nhiệm và thấu đáo, từ đó định hình hoạt động của Ban Chỉ đạo sao cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn và đúng theo quy định, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc để triển khai thực hiện hiệu quả các công việc của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận tổng số 32 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Ban Chỉ đạo, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo. Trong đó có 20 đơn có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trùng với nội dung đã gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý theo quy định. 12 đơn còn lại là đơn mới nhưng đều không có nội dung cụ thể phản ánh việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm mà chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đạt được mục đích nên tố cáo chính người giải quyết tố cáo, khiếu nại. Ban Nội chính Tỉnh ủy đang nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý đơn theo quy định.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo; chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, kết luận của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo ký, ban hành.

(Nguồn: Báo Thái Bình)