TIN MỚI:
Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông Nam Á.
Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.
Ngày 18/4/2022, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 108/KH-CCB về việc tổ chức cuộc thi “tìm hiểu truyền thống Hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam”. Để đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, Trang TTĐT của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đăng toàn bộ Kế hoạch của Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
Thực hiện Công văn số 368-CV/BTGTU, ngày 29/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022). Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
Chiều ngày 26/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận quà tết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Bình (BIDV Thái Bình) tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.