TIN MỚI:
Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII
Ngày: 20/08/2022
Chiều ngày 18/8, đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; việc thành lập ban tổ chức Đại hội, các tiểu ban phục vụ, một số nội dung chính về chương trình, văn kiện, nhân sự Đại hội; công tác tuyên truyền, việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội. Dự kiến, Đại hội diễn ra trong 2 ngày 15, 16/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy góp ý về chương trình Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đoàn công tác Trung ương Đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội. Để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn kiện Đại hội. Chủ đề các diễn đàn tại Đại hội cần ngắn gọn, cô đọng, có định hướng rõ nội dung thảo luận; tham luận tại Đại hội phải có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được kết quả và có giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đoàn thời gian tới; công tác tuyên truyền Đại hội cần đa dạng hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên. Để bảo đảm được màu sắc của đoàn, cần xây dựng chi tiết các phương án, kịch bản chương trình, công tác tổ chức Đại hội; quan tâm đến công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội; công trình, phần việc thanh niên chào mừng phải bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

(Nguồn: Báo Thái Bình)