TIN MỚI:
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 15 khóa 10 và ký kết chương trình phối hợp với doanh nghiệp nông nghiệp
Ngày: 12/10/2022
Sáng ngày 11/10, Hội Nnông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 15, khóa 10 và ký kết chương trình phối hợp với Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Đại Nghĩa. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Hội nghị.

(Đ/c Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và các đại biểuchứng kiến Lễ ký kết hợp tác)

Thực hiện chương trình liên kết 6 nhà và Nghị quyết số 29 ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Bình về ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025, Hội nông dân tỉnh và Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Đại Nghĩa thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm máy cấy của công ty. Qua đó giúp nông dân ứng dụng cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, nhất là khâu cấy trong canh tác lúa, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm sức lao động, góp phần thúc đẩy việc tích tụ đất đai, sản xuất quy mô lớn theo hướng hàng hóa.

Trước đó, Hội nghị đã thông qua Quyết định 590-QĐ/TU, ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động đồng chí Bùi Quang Hộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đến nhận công tác tại Hội Nông dân tỉnh kể từ ngày 4/10/2022, giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.