TIN MỚI:
Liên đoàn Lao động tỉnh: Huy động 1,26 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Ngày: 29/09/2022
Triển khai vận động đóng góp ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2022, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện thành phố, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, công đoàn các ngành vận động đoàn viên ủng hộ quỹ để xây mới, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Trường Tiểu học và THCS An Cầu (Quỳnh Phụ).

Theo kế hoạch phân bổ năm 2022, chỉ tiêu hỗ trợ kinh phí 54 nhà, trong đó xây mới 45 nhà (mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà), sửa chữa 9 nhà (mức 20 triệu đồng/nhà) với tổng kinh phí 1,98 tỷ đồng. 

Từ nguồn quỹ huy động, đến nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ 36 nhà, trong đó xây mới 27 nhà và sửa chữa 9 nhà với tổng số tiền 1,26 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục kêu gọi đoàn viên công đoàn tham gia ủng hỗ quỹ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Theo Báo Thái Bình