TIN MỚI:
Khảo sát kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” giai đoạn 2017 – 2022
Ngày: 12/05/2023
Từ ngày 12/5, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” giai đoạn 2017 – 2022 tại các chùa trên địa bàn tỉnh.

(Đoàn khảo sát tại chùa Quan Âm, thị trấn Kiến Xương)

Đây là hoạt động nhằm kiểm tra công tác triển khai, phối hợp thực hiện các nội dung của phong trào, phát hiện những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo trong triển khai, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại … đồng thời nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng cao phong trào sẽ được triển khai tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” giai đoạn 2017 – 2022 sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trong quý III năm 2023.

Văn phòng MTTQ tỉnh